Zasady gospodarki odpadami w roku 2018

Urząd Miasta i Gminy Lipsko informuje, że w wyniku ogłoszonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Lipsko został wyłoniony przedsiębiorca, który będzie świadczył usługę przez okres 1 roku. Od stycznia 2018r. odpady komunalne z terenu naszej gminy odbierać będzie firma, która obsługiwała system w roku 2017 tj. Usługi Ekologiczne ,,EKO-JAS" Grano, ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów, tel. kontaktowy (48) 618 68 54.

 

 

Dla przypomnienia poniżej publikujemy stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązują również w 2018r.

- za odpady zbierane z nieruchomości w sposób selektywny stawka wynosi 6,00 zł od osoby na miesiąc;

- za odpady zbierane z nieruchomości w sposób nieselektywny stawka wynosi 12,00 zł od osoby na miesiąc.

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku pozostają bez zmian tj.:

- I rata płatna do 31.01.2018 roku,

- II rata płatna do 30.04.2018 roku,

- III rata płatna do 31.07.2018 roku,

- IV rata płatna do 31.10.2018 roku.

W związku z wprowadzeniem Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO), obowiązującego na terenie całego kraju,zmianie ulegają zasady segregacji odpadów komunalnych. Od 1 stycznia 2018 r. będziemy segregować w następujący sposób:

  • pojemnik (worek) niebieski z napisem „Papier” – na papier i tekturę;
  • pojemnik (worek) zielony z napisem „Szkło” – na szkło;
  • pojemnik (worek) żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” –
    na metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;
  • pojemnik (worek) brązowy z napisem „Bio”– odpady ulegające biodegradacji.

W załączeniu ulotka - nowe zasady segregacji.

Nowe zasady segregacji

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2018 r. wraz z ulotką oraz worki do segregacji odpadów w najbliższych dniach będzie doręczony mieszkańcom przez pracowników firmy „EKO-JAS”. Terminarz można również pobrać ze strony internetowej.

Harmonogram odbioru odpadów w 2018-teren gminy

Harmonogram odbioru odpadów w 2018-teren miasta