Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rachunek bankowy: 67913500080000041720000060, NIP: 811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175

EU FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Spacer po Lipsku

Serwis informacyjny

WYBORY I REFERENDA

WYBORY PARLAMENTARNE 2015R.

 

21.09.2015   Uchwała nr IV/119/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowanaia
 25.09.2015   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko w sprawie wyzanaczenia miejsc do umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
 25.09.2015   Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 22.09.2015   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 22 września 2015r. w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Referendum ogólnokrajowe - 06 września 2015r.

 

 1. Informacja na temat zmiany terminu pierwszego posiedzenia i szkolenia Obwodowych Komisji do spraw referendum. Informujemy, że nastapiła zmiana terminu pierwszego posiedzenia na dzień 31 sierpnia 2015r. (poniedziałek). Godziny szkolenia poszczególnych komisji nie ulegają zmianie.

   

 2. Informacja na temat pierwszego posiedzenia i szkolenia Obwodowych Komisji do spraw referendum. Informujemy, że w dniu 27 sierpnia 2015r. (czwartek) w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko (sala konferencyjna) odbędzie się pierwsze posiedzenie i szkolenie dla osób powołanych do składów Obwodowych Komisji do spraw referendum
  - harmonogram posiedzeń

 3. ZARZĄDZENIE NR 62/15 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego.
  - zarządzenie

 4. Losowanie członków obwodowych komisji wyborczych. Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2015 r. o godzinie 09:00 odbędzie się publiczne losowanie członków obwodowych komisji wyborczych w Referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015r. Wszystkie osoby dokonujące zgłoszeń z upoważnienia pełnomocników podmiotów uprawnionych zostały poinformowane o terminie i miejscu losowania. Nieobecność w/w osób nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 5. Termin i miejsce rejestracji zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez podmioty uprawnione
  - załącznik

 6. Formularz zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej do spraw referendum
  - formularz zgłoszenia

 7. Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  - załącznik

 8. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym
  - załącznik

 9. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym
  - załącznik

 10. Informacja PKW dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania
  - załącznik

 11. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 17 lipca 2015r w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  - załącznik

 12. POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r.
  o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

  - załącznik

 WYBORY PREZYDENCKIE 2015

 1. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 Maja 2015r. o ponownym głosowaniu na Prezydenta RP w dniu 24 maja 2015r.
  - załącznik

 2. Informacja na temat pierwszego posiedzenia i szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych
  - załącznik

 3. Zarządzenie nr 35/35/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  - załącznik

 4. Informacja o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych
  - załącznik


 5. Zaświadczenie dla Męża Zaufania
  - załącznik


 6. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 9 kwietnia 2015r w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
  - załącznik

 7. Informacja dla Pełnomocników Komitetów Wyborczych
  - załącznik

 8. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach Obwodowych Komisji Wyborczych
  -załącznik


 9. Postanowienie Marszałaka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 04 lutego 2015 roku o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
  -załącznik

 10. Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie aktów prawnych, informacji i wyjaśnień związanych z wyborami na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 
  -załącznik

 11. Informacja o Koordynatorze prac wyborczych na terenie Miasta i Gminy Lipsko
  -załącznik

 12. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Lipsko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych
  -załącznik


 13. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie zasad głosowania korespondencyjnego, wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, aktów pełnomocnictw oraz dopisywanie do spisu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku 
  -załącznik

 

 WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

 Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych. Druki sprawozdań finansowych są zamieszczone na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: http://pkw.gov.pl/wybory-samorzadowe-do-2016/ . Jednocześnie informujemy, iż w tej kadencji nie obowiązują już oświadczenia o niepozyskiwaniu i o niewydatkowaniu środków na kampanię wyborczą. Pełnomocnik komitetu w takim przypadku musi złożyć “zerowe” sprawozdanie finansowe do Komisarza Wyborczego w Radomiu, w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów.

 

 1. Protokół końcowy - ogłoszenie wyników głosowania w wyborach ponownych na Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko w dniu 30 listopada 2014r.
  ....................................................................................................
 2. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o kandydatach w ponownym głosowaniu w wyborach na Burmistrza miasta i Gminy Lipsko w dniu 30 listopada 2014r.
  ....................................................................................................
 3. UCHWAŁA NR 9 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wzoru kart do głosowania w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko w ponownym głosowaniu zarząrzonych na dzień 30 listopada 2014r.
  ....................................................................................................
 4. UCHWAŁA NR 8 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko w dniu 30 listopada 2014r.
  ....................................................................................................
 5. ZBIORCZY PROTOKÓŁ Z WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO
  ....................................................................................................
 6. ZBIORCZY PROTOKÓŁ Z WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU
  ....................................................................................................
 7. UCHWAŁA NR 7 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach na Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  ....................................................................................................
 8. UCHWAŁA NR 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku z dnia 04 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Lipsku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  ....................................................................................................
 9. UCHWAŁA NR 5 Miejskiej Komisji w Lipsku z dnia 31 października 2014 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych.
  ....................................................................................................
 10. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  ....................................................................................................
 11. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Lipsku w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  ....................................................................................................
 12. UCHWAŁA NR 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku z dnia 21 października 2014r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Lipsku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
  ....................................................................................................
 13. UCHWAŁA NR 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
  - załącznik nr 1 do uchwały nr 3 MKW w Lipsku z dnia 21.10.2014r. - skład obwodowych komisji wyborczych.
  ....................................................................................................
 14. INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku z dnia 20.10.2014r.
  ....................................................................................................
 15. OBWIESZCZENIE o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
  ....................................................................................................
 16. Komunikat Orange w sprawie umieszczania plakatów komitetów wyborczych na urządzeniach technicznych.
  ....................................................................................................
 17. Zarządzenie nr 65/371/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 9 października 2014r. w sprawie: określenia procedury dokonywania wpisu do rejestru wyborców.
  ....................................................................................................
 18. INFORMACJA DLA PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH
  ....................................................................................................
 19. Informacja o składzie oraz dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku.
  ....................................................................................................
 20. UCHWAŁA NR 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku z dnia 7 października 2014 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku.....................................................................................................
 21. Postanowienie Nr 17/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 3 października 2014 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku.
  ....................................................................................................
 22. UCHWAŁA NR 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku z dnia 23 września 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku - załącznik do protokołu z pierwszego posiedzenia MKW w Lipsku
  - Informacja o składzie oraz dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku
  ....................................................................................................
 23. Ważna informacja dla wyborców - zmiana miejsc głosowania
  ....................................................................................................
 24. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej
  ....................................................................................................
 25. Informacja dotycząca koordynatora wyborów - Pełnomocnika do spraw wyborczych
  ....................................................................................................
 26. Informacja dotycząca adresu strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej
  ....................................................................................................
 27. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 05 sierpnia 2014r. w sprawie: wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Lipsko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych.
  ....................................................................................................
 28. OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 1 września 2014r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.
  ....................................................................................................
 29. OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 2 września 2014 r. - informacja o granicach, numerach okręgów wyborczych oraz liczbie wybieranych radnych w okręgach.
  ....................................................................................................
 30. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  ....................................................................................................
 31. Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu

Czytaj więcej...

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi !

Szanowny Mieszkańcu Miasta i Gminy Lipsko!

1W dniu 1 lipca 2011r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Czytaj więcej...

Utrzymanie porządku i czystości w gminach. Informacja dla przedsiębiorców dotycząca uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz.391), od 1 stycznia 2012r. weszły w życie nowe obowiązki dotyczące rejestracji przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Działalność ta będzie wymagała uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Czytaj więcej...

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2018 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.