Informacja dla producentów rolnych

W związku z wystąpieniem w dniach 16-21 kwietnia 2017 roku przymrozków wiosennych, które spowodowały straty w uprawach rolnych, Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko informuje o możliwości złożenia przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie powstałych szkód.

Formularz wniosku można pobrać w urzędzie oraz ze strony internetowej urzędu (załącznik).

Wnioski należy składać do Urzędu Miasta i Gminy Lipsko do dnia 19.05.2017 roku pokój 24 I piętro.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie.

Wniosek o oszacowanie szkód