Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rachunek bankowy: 67913500080000041720000060, NIP: 811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175

 EU FUNDUSZE EUROPEJSKIE             

Spacer po Lipsku

Ponad 3 mln 260 tys zł dotacji z UE dla Lipska w ramach POIiS 2014-2020 na projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko".

W dniu 23 maja 2017 roku Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Jacek Wielorański podpisał umowę na finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko”. Wartość projektu określona w umowie o dofinansowanie to 6 291 521,09 zł. Wartość przyznanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 3 260 849,34 zł. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017/2018. Aktualnie rozpoczynają się procedury przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawców zaangażowanych w realizację budowy. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to połowa września 2017 roku. W ramach inwestycji zostanie wykonane blisko 11 km sieci kanalizacyjnej (grawitacyjnej i ciśnieniowej) wraz z przyłączami. Projektem zostaną objęte miejscowości Lipsko, Lipa Miklas, Babilon, Lipa Krępa, Sewerynów. Po zakończeniu inwestycji minimum 550 mieszkańców wymienionych miejscowości zostanie podłączonych do nowej sieci. Inwestycja ta stanowi kolejny etap działań samorządu Miasta i Gminy Lipsko w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. W poprzedniej perspektywie finansowej w ramach POIiŚ 2007-2013 za blisko 15 mln złotych zmodernizowano oczyszczalnie ścieków w Lipsku, która aktualnie będzie obsługiwać budowaną kanalizację sanitarną. Dzięki tym inwestycjom Gmina Lipsko wypełni wymagania stawiane krajom członkowskim Unii Europejskiej w zakresie oczyszczania ścieków w obszarze wyznaczonych aglomeracji oraz przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców naszej gminy.

 IMG 0586

Realizacja projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2018 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.