29 maja 2017r. Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Lipsku z okazji "Dnia Samorządowca"

W pierwszej części sesji nastąpiło uroczyste wręczenie nagród im. Mikołaja Oleśnickiego dla uczniów wraz z podziękowaniami dla opiekunów z terenu Miasta i Gminy Lipsko ustanowionych uchwałą Nr XLU/307/2014 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 kwietnia 2014r. za osiągnięcia w dziedzinie twórczoścu artystycznej, upowszechniania, ochrony kultury i edukacji.
W imieniu Radnych statuetki, dyplomy dla uczniów i podziękowania dla opiekunów wręczyli: Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Jacek Zając, Wiceprzewodniczący - Pan Marcin Lenart, Przewodniczący Stałych Komisji Rady: Pan Michał Patyk. Włodzimierz Marek, Andrzej Barański, Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko - Pan Jacek Wielorański, Zastępca Burmistrza – Pani Mariola Szymczyk.

  1. Lista uczniów wraz z opiekunami wytypowanych do nagrody im. Mikołaja Oleśnickiego w roku 2017.
  2. Krótka charakterystyka osiągnięć uczniów.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13  14