Portal PAS - konsultacje społeczne

PORTAL PAS - KONSULTACJE SPOŁECZNE ONLINE W RAMACH PROJEKTU "PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM"

portalPPP