Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące opracowywania Programu Rewitalizacji Gminy Lipsko

naglowek do niusa na storne

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko

zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w ramach opracowywania Programu Rewitalizacji Gminy Lipsko

Program rewitalizacji to opracowany i uchwalony przez samorząd lokalny program działań zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju. Objęcie danego obszaru programem rewitalizacji będzie stanowiło podstawę wspierania go poprzez programy unijne i instrumenty krajowe lub korzystania z preferencji w innych instrumentach, programach i działaniach sektorowych. Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków EFRR, EFS, FS oraz innych publicznych lub prywatnych. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji najistotniejszym aspektem rewitalizacji jest aspekt społeczny i uzupełniająco ekonomiczny, przestrzenny, techniczny, środowiskowy i kulturalnego związane zarówno z wyznaczonymi obszarami, jak i ich otoczeniem.

W procesie przygotowania programu rewitalizacji konieczne jest angażowanie i umożliwienie szerokiej partycypacji społecznej pobudzającej aktywność społeczną. Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej gminy stanowiącej załącznik to niniejszego komunikatu.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:

  • zbierania uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej w terminie od 21 do 28 czerwca 2017 r. z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz ankiety udostępnionej na stronie internetowej Miasta i Gminy Lipsko oraz w biurze koordynatora projektu (Urząd Miasta i Gminy Lipsko pok. 20A)
  • zbierania uwag ustanych w biurze koordynatora projektu w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.
  • Uzupełnione formularze konsultacyjne mogą być dostarczone:

- drogą mailową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko;

- bezpośrednio do biura koordynatora projektu

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety internetowej znajdującej się poniżej:

Ankieta

Formularz konsultacyjny

Diagnoza Gminy Lipsko