Wyniki badań wody

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko informuje, że w wyniku badań próbek wody pobranych w punktach:

- Wola Solecka Pierwsza (szkoła podstawowa)

- Maruszów (ośrodek zdrowia)

- Józefów (ujęcie wody)

- Katarzynów (ujęcie wody)

woda nadaje się do spożycia przez ludzi.

Wyniki badań wody