Zapytanie ofertowe - usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko zaprasza do składania ofert na realizację zadania polegającego na usunięciu drzew i krzewów z terenu nieruchomości.

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie roślin pochodzących z samosiewu, tj. krzewów w skupinach nie przekraczających 25 m2 oraz drzew, których obwód na wys. 5 cm nie przekracza 50 cm, z działek nr 409/7 i 409/8 o pow. łącznej 4,63 ha, położonych w obrębie geodezyjnym Walentynów, stanowiących zabytkowy park w Daniszowie.

Pełna treść zapytania ofertowego

Załączniki do zapytania ofertowego