DYŻURY RADY MIEJSKIEJ

  1. Przewodniczący Rady Miejskiej - Jacek Zając
    pełni dyżur w każdy wtorek w godzinach: 1400 - 1600
  2. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Marcin Lenart
    pełni dyżur w każdy czwartek w godzinach: 1415 - 1600

Przyjmowanie interesantów - pokój Nr 30, I piętro.