KOMISJE RADY MIEJSKIEJ

Komisja Gospodarcza, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lipsku

L/p

Nazwisko i imię

 1.  

Marek Włodzimierz
Przewodniczący Komisji

 1.  

Wypchło Witold
Wiceprzewodniczący Komisji

 1.  

Barański Andrzej

 1.  

Gozdur Marian

 1.  

Jabłońska Mirosława

 1.  

Madejski Roman

 1.  

Misiak Włodzimierz

 1.  

Pawlak Mateusz

 1.  

Szymczyk Marian

10.

Zając Jacek

Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Lipsku

L/p

Nazwisko i imię

 1.  

Patyk Michał 
Przewodniczący Komisji

 1.  

Gozdur Marian
Wiceprzewodniczący Komisji

 1.  

Lenart Marcin

 1.  

Łepecki Jan Zbigniew

5.

Marek Włodzimierz

6.

Stępień Zenon

7.

Szymczyk Marian

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Lipsku

L/p

Nazwisko i imię

 1.  

Barański Andrzej
Przewodniczący Komisji

 1.  

Łepecki Jan Zbigniew
Wiceprzewodniczący Komisji

 1.  

 Jabłońska Mirosława

 1.  

 Nowak Andrzej

 1.  

 Wypchło Witold