Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spacer po Lipsku

Serwis informacyjny

ZAGOSPODAROWANIE

Mieszkalnictwo:

Na obszarze gminy w dziedzinie tej obserwuje się przyrost liczby mieszkań, wzrost powierzchni użytkowej mieszkań, wzrost przeciętnej liczby izb w mieszkaniu, mniejsze zagęszczenie mieszkań, wzrost liczby mieszkań na 1000 ludności, poprawa standardu mieszkań.
W mieście i gminie Lipsko istnieje ok. 3800 mieszkań o ok.13 tys. izb i ok. 250 tys. pow. użytkowej. Szacunkowa liczba rodzin wynosi ok.4100. Ilooć mieszkań na 1000 ludności zamyka się w liczbie 298. Główną formą zabudowy w gminie jest budownictwo indywidualne.

 Systemy wodociągowe:

Część gminy zaopatrywana jest w wodę poprzez sieć wodociągów, których obecnie funkcjonuje 7. Wodociąg Katarzynów -Wola Solecka II - Wólka - Wola Solecka I (ujęcie w Katarzynowie) o łacznej długości 11570 mb.,
Wodociąg Józefów - Długowola I - Długowola II - Marszów - Walentynów (ujęcie w Józefowie) o łącznej długości 15664 mb.,
Wodociąg Babilon - Lipa Krępa (ujęcie w Lipsku) o łącznej długości 3665 mb.,
Wodociąg Jelonek (ujęcie w Lipsku) o łącznej długooci 3720 mb.,
Wodociąg Lipa Miklas (ujęcie w Lipsku) o długooci 3461 mb.
Wodociąg Gołębiów - Szymanów (ujęcie w Katarzynowie) o łącznej długości 4300 mb.,
Wodociąg Daniszów o długości 500 mb.
W roku 2005 przystąpiono do opracowania projektu zaopatrzenia w wodę dla miejscowooci Śląsko, Poręba, Krzywda, Gruszczyn oraz Lipsko ul. Jadwinów.
Woda do w/w miejscowooci dostarczana będzie z ujęcia w Lipsku poprzez pompownie sieciową zlokalizowaną w Lipsku.

 Gospodarka cieplna:

Funkcjonująca w Lipsku sieć grzewcza zaopatrująca miasto w ciepło jest w trakcie modernizacji, w wyniku której do chwili obecnej powstały 3 kotłownie na olej opałowy.
W imieniu miasta od sezonu grzewczego 2009 ciepłownictwem zarządza Samodzielny Zakład Budżetowy Usług Komunalnych w Lipsku - jednostka budżetowa Miasta i Gminy Lipsko.

 Gazyfikacja:

Aktualnie gmina i miasto nie są wyposażone w sieć gazową, jednakże miasto i gmina uczestniczy od 1994 r. w realizacji programu gazyfikacji gmin: Rzeczniów, Sienno, Chotcza, Ciepielów i Lipsko. Aktualnie program został zawieszony z przyczyn ekonomicznych.
Gospodarstwa domowe korzystają z gazu bezprzewodowego, którego dystrybucją zajmuje się Samodzielny Zakład Budżetowy Usług Komunalnych w Lipsku oraz firma prywatna "ARC-GAS", co w pełni pokrywa potrzeby ludności w tym zakresie.

 Układ komunikacyjny:

Podstawowymi ciągami drogowymi, na których opiera się sieć komunikacyjna gminy Lipsko są:
- droga krajowa nr 79 Warszawa - Kozienice - Zwoleń - Sandomierz,
- droga wojewódzka nr 747 Iłża - Lipsko - Solec n.Wisłą.

mapka

Drogi te w miejscu skrzyżowania stanowią podstawowy układ sieci ulicznej miasta Lipska. Ponadto pełnią funkcje tranzytowe, ogólne, miejskie, lokalne oraz dojazdowe. Układ komunikacyjny wzbogaca dodatkowo sieć dróg powiatowych. Łączna długość dróg o nawierzchni twardej na terenie miasta i gminy Lipsko wynosi ok. 90 km.
Teren gminy w zakresie komunikacji publicznej obsługiwany jest przez PPKS Ostrowiec Św. Oddział PPKS w Lipsku ul. 1-go Maja 7, zapewniający połączenia z Warszawą, Kielcami, Lublinem, Radomiem, Sandomierzem i Ostrowcem Św. Dodatkowo firma "M.B. Bus Mirosław Buszkiewicz" obsługuje linie regularną: Lipsko - Radom - Lipsko.
Układ komunikacyjny wzbogaca ponadto 4 stacje benzynowe - 2 w mieście, 1 w sołectwie Gołębiów, 1 w sołectwie Helenów (m. Kostusin). Istnieją również stacje do zasilania pojazdów gazem propan-butan w ilości 6 szt.

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2018 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.